Memorable marathi songs – आठवणीतील गाणी!

मराठीत असंख्य सुंदर गाणी आहेत.  काही गाण्यातील शब्द, काहींतील भाव, काहींतील स्वर आणि काही वेळा आवाज आपल्या मनात ठाव करून राहते. मला आवडत असेलेली गाणी मी येथे नमूद करणार आहे.

भरजरी ग पीतांबर

भरजरी ग पीतांबर दिला फाडून
द्रौपदिसी बंधु शोभे नारायण

… 

प्रेमाचे लक्षण भारी विलक्षण
जैसि ज्याची भक्‍ती तैसा नारायण
रक्‍ताच्या नात्याने उपजे ना प्रेम
पटलि पाहिजे अंतरीची खुण
धन्य तोचि भाऊ, धन्य ती बहीण
प्रीती जी करिती जगी लाभाविण
चिंधी पाहून हरी झाले प्रसन्न

A melodious song in marathi. English captions (very good translation) are available with the video.  To listen/watch  this beautiful song click the link    youtube link

4 thoughts on “Memorable marathi songs – आठवणीतील गाणी!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.