Weekend Special: चमचमीत पदार्थ

weekend_8nov14

After  simple weekdays lunch and dinner, this is a very popular spicy chicken curry for Friday dinner or for parties. The sauce consists of lots of  spices as it is very common for such dishes. The basic ingredients for the sauce are onion, tomato paste, ginger, garlic and heavy cream.

माझ्या लहानपणी असे पदार्थ फक्त हॉटेलात मिळायचे. पदार्थ करण्याची कृती आणि साहित्य याची विशेष माहितीच नसायची. मासिकांचे खाद्य विशेषांक येणे सुरु झाले आणि वेग-वेगळ्या प्रदेशातील खाद्य पदार्थांची ओळख झाली. पुढे  इंटरनेट मुळे आणि tv channels मुळे तर नवीन दालनच उघडे झाले.

गम्मत म्हणजे सगळे घरी जमत असून देखील बाहेर खाण्याचे प्रमाण मात्र प्रचंड वाढले आहे. त्या साठी कारणे द्यावी तेवढी थोडी.:)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.