First snow: पहिला हिम वर्षाव!

monday_15dec14

आज या वर्षाचा पहिला हिम वर्षाव झाला. हे वर्ष बर्याच कारणांनी विशेष ठरत आहे. त्यात यंदाचा हिवाळा उशिरा सुरु होत आहे. हिवाळाच नाही असे म्हणता येत नाही कारण उद्याची काय खात्री. पण सर्व साधारण हे वर्ष इतर वर्षांच्या तुलनेत तसे उष्ण आहे.

हा बर्फ किती वेळ टिकतो ते पाहायचे.

Advertisements
This entry was posted in सहजच, Marathi, Photography, Travel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s