Winter – हा हिवाळा

winter_1_15 हे सर्व फोटो याच महिन्यात घेतलेले आहे. नाही नाही म्हणत बर्फ आला आणि नुसताच आला नाही तर स्थिरावला देखील. आता एवढ्यात याची स्वारी काही जायची नाही.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.