गोधडी भाग ३: म्हणी/ सुविचार चा गोंधळ

जगभरात सगळी कडे, प्रत्येक भाषेत, प्रत्येक संस्कृतीत म्हणी आणि सुविचार (quote) सापडतात. या पुढे सुविचार न लिहिता मी quote हा शब्द वापरणार. मला तो जास्त योग्य वाटतो.

समुद्रा खालून जेंव्हा मोती सापडतो, त्याचा रंग, आकार आणि चमक ती इतरां पेक्षा वेगळी असते. वेग वेगळ्या प्रकारचे मोती त्यांच्या “composition ” वरून ओळखले जातात. आणि ते composition  बाह्य घटकां  वर आधारित असते. प्रत्येक पाण्यात प्रत्येक तऱ्हेचा मोती तयार होत नाही. तसेच quotes/म्हणीचे पण विशिष्ट प्रसंगी योग्य वाटतात. कुठली ही म्हण/quote universal नसते.  एखादी म्हण/quote आवडण्या साठी ते कोणी प्रसिद्ध व्यक्तीचे असले पाहिजे असे मुळीच नाही. खरे सांगायचे झाले तर काही quotes मला पटतच नाही.  साधी माणसे रोज च्या व्यवहारात सुंदर असे काही म्हणून जातात कि आपल्या ते खूप भावते. असो.

” You get what you deserve”.

हे तोवर योग्य वाटते जोवर आपण एका व्यक्ती ला मिळालेले यश/अपयश हे आपण त्याने केलेले कार्य याच्याशी जोडतो. पण काही वेळा याचा दुरान्वये हि संबंध नसतो. गेल्या आठवड्यात जर्मन विमान ला अपघात होऊन दीडशे जणांचा जीव गेला. जर त्या अपघातास सहकारी विमान चालक जवाबदार असेल तर, त्याला हवे ते झाले पण त्या एकशे एकोणपन्नास जणांचा काय दोष होता.  शेवटी आपण प्रारब्ध म्हणू.

दुसरे: ” if you are poor at age 35 you derserve it”. हे वाक्य आहे चीन मधील एका अब्जादिशाचे, अलिबाबा या कंपनीच्या सर्वेसर्वाचे, सी. ई. ओ चे.

तुम्हास काय वाटते? मी विचार करते त्या लाखो तरुण/ तरुणींचा, जे कष्ट करून उच्च शिक्षण घेतात. पण नोकरी च्या बाजारात त्यांच्या डिग्री चा उपयोग होत नाही. सरकारी नियमां मुळे आणि राजकीय उदासीनते मुळे त्यांची  नोकरी  कायमची होताना त्रास होतो किंवा उशीर होतो. यात त्यांचा दोष कितपत असतो! सगळे काही  असताना आळसामुळे जर व्यक्ती गरीब राहत असेल किंवा आळसामुळे जवळ असलेले गमावत असेल तर हे quote लागू पडते. पण नेहमी तसे नसते तेंव्हा जाहीरपणे असे म्हणणे योग्य वाटत नाही.

“Learning never exhausts the mind”. Leonardo da Vinci.

मी पुढे जोडीन “conditions apply”, भारतात या जोड गोळी ची अतिशय गरज आहे, तुम्हाला ही पटेल जर शिक्षण पद्धत आणि सामाजिक भान चा विचार केला तर. पण वरील वाक्य ही चुकीचे नाही, हे कसे या साठी गोधडीचा पुढचा तुकडा. सध्या एवढेच!

3 thoughts on “गोधडी भाग ३: म्हणी/ सुविचार चा गोंधळ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.