गोधडी भाग ५: युरेका…

आजचा शोध:

एका साधवी चा फोटो पहिला.  राजकारणातील स्त्रियांना (पूर्वी बायकांना असे लिहिले तर चालायचे, आजकाल ते बरे दिसत नाही! ) वाहिनी, काकी मामी असे संबोधन असते तसे भक्ती रसातील स्त्रियांना माता, दीदी, मां असे संबोधन असते.  बरे यांचा पेहराव प्रामुख्याने पांढरा नाही तर केशरी असतो. कुंकू लावण्याची तऱ्हा वेगवेगळी पण एकदम एकदम स्टायलिश असते. जीवनातील असुरक्षा इतकी वाढली आहे कि जन समुदाय चे कल्याण करायला “हा वर्ग” लागतोच.   त्या स्वतः इंटरनेट वापरत असतील किंवा नसतील पण मग कोणी भक्त ते बघत असेल.  तर एवढे सगळे लिहायचे कारण कि या साधावीचा नीटनेटका, सुस्वरूप, छान असा प्रोफाईल फोटो पहिला आणि मी उडाले ना. कारण भुवया कोरलेल्या होत्या अगदी ताज्या ताज्या. भक्ती रसातील हा भाव मला आजच दिसला. माणसाने प्रेझेनटेबल असणे इतके गरजेचे झाले आहे याचा दृष्टांत मला आज लागला. “साधी राहणी उच्च विचार” सारख्या म्हणी फक्त परीक्षेतील निबंधा पुरत्याच असतात बहुदा.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s