गोधडी भाग ९: घर घ्यावे (बोली लावी ) पाहून (an adrenaline rush)

एक किस्सा:

नॉर्वेत एक म्हण आहे, घराच्या भाड्या साठी पैसे देणे म्हणजे खिडकीतून पैसे बाहेर टाकणे.

एकाने घर घ्यायचे ठरविले. मग शोध सुरु केला. एक घर पक्के केले. जागा बघितली. पसंत पडली. ज्या कंपनी ने घर विकण्याची जवाबदारी घेतली होती, तेथे नाव नोंदवले. घर दाखवायच्या दिवशी बरेच लोक होते,  सगळेच जण घर घेण्यास उत्सुक असतात असे नाही तर काही औत्सुक म्हणून पण बघायला येतात. दाखवण्याच्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या  दिवशी सकाळी नऊला बोली सुरु झाली. घराच्या दिलेल्या रकमेपेक्षा थोडी कमीची पहिली बोली होती. पहिला तास कसली गडबड नव्हती. तास संपायच्या आत दुसरी बोली दोनशे हजार जास्त ची होती. आणि मग मात्र म्हणता म्हणता, कधी दहा हजार जास्त तर कधी पन्नास हजार जास्त करत दुपारी एक वाजून पंचावन्न मिनिटांनी ते घर मागितलेल्या किमती पेक्षा आठशे पंचवीस हजार (आठ लाख पंचवीस हजार) जास्त रकमेने  विकले गेले.  घर योग्य दारात गेले कि जास्त मिळाले माहित नाही, विकणारा आणि घेणारा समाधानी असावे बाकीच्या साठी मात्र तात्पुरते नैराश्य. उद्या पासून परत शोधाशोध सुरु. सकाळ चे ते तीन-चार  तास मात्र घर मालक, तो एजंट, आणि चढा ओढीत गुरफटलेले इच्छुक यांचे adrenaline वाढविण्या साठी पुरेसे असतात.

कोणाला वाटेल त्यात घर मालक आणि एजंट यांनी मिळून खोटा फुगवता तर आणला नसेल ना किंवा कोणी उगीच बोली लावत नसेल कशा वरून. तर त्याची येथे शक्यता नाही. कारण सगळ्याची रीतसर नोंदणी असते. तुमची बोली जास्त असेल तर मग मात्र तुम्ही अडकता आणि घर घेणे तुम्हास भाग पडते. बोली लावणे बच्चो का काम नहीं हैं. आपल्या कडे काही जण घर घेवून विकण्याचा हि धंदा करतात. येथे एक घर असताना दुसरे घेतले तर जबरदस्त आयकर भरावा लागतो.  घराचे वर्षाचे मूल्य हे घरमालकाच्या वार्षिक मालमत्तेत धरले जाते म्हणजे ते आयकर साठी ग्रहाय होते.  सगळा व्यवहार बँके तर्फे होतो तेंव्हा काळा बाजारची शक्यता राहत नाही.

Advertisements
This entry was posted in मनोरंजन, सहजच, Marathi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s