गोधडी भाग १६: किती (गैर)जवाबदार असावे!

पेपरात आधीच असलेले सुडोकू आणि शब्द कोडी कमी वाटतात म्हणून “सकाळ” आता अश्या बातम्या देणार कि काय असा प्रश्न पडतो.

आज “सकाळ” मध्ये एक बातमी वाचली, त्या बातमी तून काही अर्थ निघत नाही. कोल्हापूरात अनेक पेठा आणि असंख्य दादा आहेत. त्यामुळे या बातमीत नेमके कोणा बद्दल सांगायचे आहे ह्याचा थांगपत्ता लागणार नाही शिवाय कां जर दुर्दैवा ने घटणेच्या वेळी तुम्ही तिथे हजर असलाच.  त्यातील काही भाग खाली नमूद करत आहे, अंदाज येण्यासाठी.

“शीर्षक” : ‘दादां’च्या भाचाकडून कॉन्स्टेबललाच ‘दादागिरी’
बातमी: पेठेतील एका “दादां‘च्या भाच्याने आज चक्क शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या कॉन्स्टेबललाच दादागिरी‘ केली. राजारामपुरीतील जनता बझार चौक परिसरात आज दुपारीही घटना घडली. घटनेनंतर खुद्द दादां‘नी मध्यस्थी केल्यानंतर सुमारे पाऊणतास सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला….”

तर मुद्दा असा कि जर बातमी खरी होती तर त्यात पेठेचे आणि त्या दादाचे नाव कां नव्हते? अश्या अघळ पघळ बातम्या देवून निष्पन्न काय येणार. हे वर्तमानपत्राचे उदाहरण झाले तसेच प्रसंगी सामान्य लोक आणि काही जवाबदार व्यक्ती पण खऱ्या ची बाजू न घेता गप्प राहणे पसंत करतात.  उगीच कोणाशी वाकडे म्हणून.

जवाबदारी न घेणे कधी आणि किती योग्य असते?

“If you really want something, you will find a way. If not, you will find an excuse”

3 thoughts on “गोधडी भाग १६: किती (गैर)जवाबदार असावे!

    1. Hahaha. The post is about a news I read in a local newspaper. News was about how relatives of people with (so called) power missbehave in society. But instead of giving the full truth the newspaper hide all the names. Which makes the news just nonsense or a kind of cross word. Newspapers should mention things clearly and take responsibility of what they publish. Instead of putting this and tht. As a reader I prefer proper news coluns rather than having sudoku or cross words or fill in the blanks 🙂
      Thanks for stopping by.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.