गोधडी भाग ३१: माझ्या सहिष्णुतेचा अंत

बस मधील प्रसंग:

दोघे ओळख असलेले बस मध्ये भेटले. ओळख असली तरी काही दिवसाच्या अंतराने भेटत होते. सुरवातीची सगळी चौकशी करून झाल्या वर.

पहिला: काय मग “कट्यार” बघितला कि नाही?

दुसरा: काय?

पहिला: अरे सुबोध भावे चा नवीन सिनेमा “कट्यार काळजात घुसली”? एक दम भारी.

दुसरा: नाही रे, पण वसंतरावांची त्यातली गाणी मला खूप आवडतात.

पहिला: कोण वसंतराव?

माझी सहिष्णुता संपल्याने मी पुढच्या थांब्याला खाली उतरले.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.