Category Archives: इतिहासातील पाने

Weekly Photo Challenge: Broken

Amphora (from Italy) used in the transportation and storage of wine in second century BC. Many more interpretation of Broken on WPC Advertisements

Posted in इतिहासातील पाने, Photography, Travel | Tagged , , , , , | 7 Comments

Cee’s Fun Foto Challenge: Abandoned Buildings

These are images of some buildings which are not in use any more but situated right in the heart of cities, Athens and Crete . The last image is of a wall, remains of a building, which is told to … Continue reading

Posted in इतिहासातील पाने, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

भारताचा अर्वाचीन इतिहास – सिंधूनदी संस्कृती (भाग दोन 2)222

भारताचा अर्वाचीन इतिहास :- सिंधूनदी संस्कृती  इतिहासात आपण वसाहती बद्दल वाचतो, पण मानवी इतिहाचाची सुरुवात खूप वेगळ्या रीतिने  झाली. माणूस अस्तित्वात आला तेंव्हा पाणी व हवा उपलब्ध होतीच आणि इतर प्राण्यां प्रमाणे गरज लागली की तो अन्नाचा शोध घेत असे. … Continue reading

Posted in इतिहासातील पाने | Tagged , , , , , | 2 Comments

भारताचा अर्वाचीन इतिहास – भाग १

शाळेत असताना इतिहासाच्या पुस्तकातील सिंधू घाटी सभ्यता (हडप्पा आणि मोहनजोदडो)चे चित्रांमुळे मी खूप भारावून गेले होते असे अजून देखील आठवते. पुढे इतिहास हा विषय घेता आला नाही हे ही खरेच. पण मनात कुठे तरी याचा अभ्यास करावा, निदान आपल्या पुरते … Continue reading

Posted in इतिहासातील पाने | Tagged , , | 2 Comments