Category Archives: हटके

Cee’s Fun Foto Challenge: Close ups

More images on “close ups“ Advertisements

Posted in सहजच, हटके, Photography | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Thursday thought

येथे झाडांना पण वळण लावले जाते ( to stake or not to stake is the question)

Posted in गाठी - भेटी, मनोरंजन, सहजच, हटके, Marathi, Photography | Tagged , , , , , | 2 Comments

Cee’s Fun Foto Challenge: Colourful Monotones

This is my try, I hope you like it. More “Colourful Monotones” on  Cee’s fun foto challenge तुम्हाला हे चित्र कुठे पाहिल्या सारखे वाटते का?

Posted in मनोरंजन, सहजच, हटके, Marathi, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

The pleasing austerity of the surroundings

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Weekly Photo Challenge: Wall

This piece of art is from Greece.  Many more interesting walls on WPC

Posted in सहजच, सामाजिक, हटके, Photography | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Weekly Photo Challenge: Orange

रति रंगी रंगे ध्यान रंगवी तरंगा More images on Weekly photo challenge:orange

Posted in सहजच, हटके, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , | 6 Comments

Weekly Photo Challenge: Reward

Living in a country known for its fjords is in a way rewarding. Moreover, if you go on hiking then it is even more rewarding for body and soul. More rewards on WPC

Posted in हटके, Photography | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

Weekly Photo Challenge: Symmetry

Check more entries on WPC

Posted in मनोरंजन, सहजच, हटके, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , | 6 Comments

नाताळची पूर्व तयारी: Juleverksted (Christmas workshop )

काल Advent Sunday होता, नाताळ आधीचा चौथा रविवार. काल  पासून नाताळ साठीची दिवे लावणी (प्रामुख्याने वेग वेगळ्या रंगातील मेणबत्या ) सुरु झाली आहे. तसे पाहता नोर्वेजिअन धार्मिक नाही पण सण मात्र उत्साहाने साजरा करतात. सध्या बऱ्याच ठिकाणी,  शाळा आणि ऑफिस सुद्धा,नाताळ आधीचे … Continue reading

Posted in गाठी - भेटी, मनोरंजन, सामाजिक, हटके, Marathi, Photography, Recipes, Travel | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

गंमत: इकडे तिकडे चोहिकडे – भाग 2

तर या पोस्टचा विषय आहे: फोटोग्राफी माझ्या सकट या जगात असंख्य ( जगाची लोकसंख्या मोजता आली तरी या छंदा बाबत अचूक  माहिती मिळणे अशक्य म्हणून असंख्य ) माणसे असतील ज्यांना फोटोग्राफी आवडते. वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या विषयातील फोटो काढायला आवडते. माझ्या  … Continue reading

Posted in मनोरंजन, सहजच, हटके, Marathi, Photography | Tagged , , , , | Leave a comment