Tuesday Trails or Tracks or Roadways 3

This week I am presenting two photographs taken in olive plantation in Greece, one is of the path and the other with surroundings. The place was wonderful for walks after a busy day and the delicate fragrance from olive trees is unforgettable.

 

सफर – ग्रीस भाग २ (Greece- Save Water Save Life)

drip_irrigationग्रीक लोकांच्या पाणी बचती ने मला अगदी भारावून टाकले आहे. ही पाणी बचत त्यांच्या फुले, झाडे आणि बाग प्रेम यांच्या आड येत नाही. जागा असल्यास घरातील समोरीलबाग वा  परसबाग, रस्त्याच्या (highway सुद्धा याला अपवाद नाही) कडेची झाडे किंव्हा मोठ्या जागेतील फळ बाग. सगळीकडे काळे पाईपचे जाळे  दिसते. संध्याकाळी थोडा वेळ ठिबक सिंचन ने झाडांना पाणी दिले जाते. मी ग्रीसचे दक्षिणेकडील बेट “crete (उच्चार क्रेट)” येथे या गोष्टींचे खूप जवळून निरक्षण केले.

 drip-irrigation for olive plantations
drip-irrigation for olive plantations

कमीतकमी पाणी वापर करून फुले झाडेच नव्हे तर ऑलिव, लिंबू, संत्री, अवाकाडो आणि इतर फळ बागा व्यावसायिक रुपात जोपासली जातात. त्यातून भरपूर उत्पादन घेतले जाते. पाण्याची कमतरता सगळीकडे पसरलेली हिरवळ बघून मुळीच जाणवत नाही. एकूण ऑलिव  उत्पादनात ग्रीस हे जगात तिसऱ्या क्रमांक वर येते. मात्र काळ्या ऑलिव चे उत्पादन सर्वात जास्त ग्रीस येथे होते, तसेच ऑलिव चे सर्वात जास्त प्रकार ग्रीस मध्ये सापडतात.

 

अगदी पंचतारांकित हॉटेल पण पाणी बचत करताना दिसतात, खूप धूळ आहे म्हणून पाणी शिंपडणे किंवा जागा धुणे सहसा दिसत नाही. गाड्याची धू धू पूस पूस पण दिसत नाही. drip_irrgigation for gardens

आपल्या कडे पाणी बचतीची खरीच गरज आहे. पण लोकांच्या वागण्यातून ते जाणवत नाही. पाणी विकत घ्यायची  ऐपत आहे म्हणून नासाडी करण्याचे प्रमाणपत्र मिळते हे समजणे चुकीचे आहे. असो.

जो योग्य वेळी जागा होतो त्याची प्रगती होते नाही तर अधोगती कोणी थांबवू शकत नाही.

 

Short summary: Application of water by drip-irrigation process for domestic gardens and olive plantations in Crete, Greece.

सफर: ग्रीस भाग १ (Travel chapter- Greece)

ब्लॉग च्या निमित्ता ने मला आलेले अनुभव यांची नोंद करणे आणि इतरांना गम्मत वाटावी हा उद्देश.

कॉपेनहागेन – अथेन्स फ्लाईट over booked होती. त्यामुळे विमान कंपनी ने ऑफर दिली. हि direct अथेन्स फ्लाईट न घेता जर via रोम फ्लाईट घेतली तर ३०० युरो चे voucher, फूड कूपन आणि दुसरे तिकीट हातो हात मिळणार.  गम्मत म्हणजे २ आज्या आणि दोन तरुणांनी हि ऑफर स्वीकारली. 🙂

वेग वेगळे देश फिरताना एक गोष्ट पराकाष्टाने जाणवते म्हणजे आपल्या आयुष्यात नशीब (the chance where do we born ) किती म्हत्वाचे आहे, तुम्ही कुठे जन्माला येता यावर किती तरी गोष्टी  अवलंबून असतात. तुमचे केलेले कष्ट या पेक्षा तुमचा देश यावर मिळणारे रिटर्न जास्त डिपेंड करतात. असो.

ग्रीक माणसांना फळे आणि फुले यांची जबरदस्त आवड. घरे सादी  पण अंगण एकदम साफ आणि जमतील तेवढी फुले. जमिनीत नाही तर कुंड्या पण फुले is a must. काही फुले आपल्या माहितीची आणि काही नवीन. गुलाब (अनेक रंगाचे, आकाराचे ),  चमेली,मोगरा, जास्वंदी, कर्दळी, गुलबकावली आणि अनेक बघितलेली पण नावे माहित नसलेली.   पाण्याची बचत जबरदस्त. आम्ही फक्त गप्पा माराव्या.  झाडे लहान –  मोठी सर्व ड्रीप इरिगेशन वर पोसलेली. बाकी माती उन्हं मुळे रखरखीत.