Nurturing Thursday 99: Move

Sitting is the new smoking.

Instead of sharing an inspirational quote for Becca’s Nurturing Thursday,  I am sharing an article on health related topic. It’s an open access article. I hope it is useful for many of us.

The more hours that people spend sitting, the more likely they are to develop diabetes, heart disease and other conditions, and potentially to die prematurely — even if they exercise regularly.

Link to the article:

Why Sitting Is The New Smoking: An Animated Explanation

Cee’s Fun Foto Challenge: Habits

We all have different kinds of habits. Some very typical activities are like watching TV, cooking/eating different kinds of food or physical activities and photography is also to be mentioned. I have habit of hiking upto a particular point ( around 200m above sea level) and watching sunset whenever there is Sun ( visibility is a major condition). And enjoying evening tea in my cozy corner.

My entries for Cee’s fun foto chllenge: Habits

गंमत: इकडे तिकडे चोहिकडे – भाग १

हल्ली पर्यंत वाचनासाठी वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके आणि पुस्तके यांचा पर्याय असायचा. आता त्यात भर पडली आहे ती ब्लॉग्सची. वाचावे तेवढे थोडेच अशी परिस्थिती आहे.

काही गोष्टी आपल्या कल्पने पलीकडच्या असतात. मी वाचलेल्या आणि मला नवल वाटलेल्या गोष्टी मी सांगू इच्छिते. सुरवात आज पासून…

एका डच लेखिके ने आपल्या लहानपणीच्या आठवणीत सांगितले, आठवड्यातून एक रात्री जेवताना pancake असायचे. ते त्यावर साखर पेरून खायचे. यात काही विशेष नाही. मी बऱ्याच लोकां कडून हे ऐकले आहे. बहुदा वीकेंड ला pancake असायचे आणि बऱ्याच घरी अजून सुद्धा असतात. लेखिकेच्या  माहेरी, तिच्या लहानपणी रोज रात्री जेवताना सूप असायचे. त्यात रोज बदल असायचा आणि ते पौष्टिक असायचे. सूप साठी आता वापरतात तसे वाडगे (bowl) नसून खोलगट बश्या वापरण्याची त्या काळी पद्धत होती. तर रोज फक्त सूप. आपल्या कडे हॉटेलात असते, तसे पांचट (पुचूक पाणी ) किंवा कॉर्नफ्लावर वापरून करतात तसे नव्हे तर ते सूप म्हणजे पूर्ण आहार, ज्यात भाज्या, कंद आणि मांस (किंवा मासे ) सर्व सामील. ज्या दिवशी pancake असायचे त्यादिवशी जेवताना आधी सूप मिळायचे आणि मग pancake. सूप पिउन झाले कि त्या बशीत pancake  कसे खाणार? पण दुसरी बशी मिळायची सोय नव्हती. कारण आज सारखे डिशवॉशर नव्हते आणि तो मंदीचा काळ असल्याने मोलकरीण देखील नव्हती. तर गंमत अशी कि त्या दिवशी ते बशीचा वापर दोन्ही बाजू ने करत. आधी सूप पियायचे आणि मग बशी उपडी किंवा उलटी करून त्यावर pankake खायचे.

कसे वाटते ऐकून?