Cee’s Odd Ball Photo Challenge: Week 48

It has been a while since I participated in this challenge,  after all finding “odd” is not easy if you can imagine a theme for any image you take. But when I saw signs about “sale” in a pharmacy I knew I am going to share this with my fellow bloggers.

What can be more Odd than a sale in pharmacy

cee_odd_07dec16_2cee_odd_07dec16

So the deal is, you shop for 500 and get a gift card worth of 100 🙂  moreover some items ( might not be medicines) are on 50% sale 😀

In response to Cee’s Odd Ball Photo Challenge this week!

वस्त्र उद्योग: गम्मत!

काल रात्री नॉर्वेत गाऊन/मॅक्सी घालून शतपावली घालणारी आजी बघितली आणि मी चाट पडले (सुदैवाने खाली पडले नाही)!
अर्जुनाला विश्वरूप दर्शन झाले होते म्हणे, आमचे एवढे भाग्य थोर कुठे, आम्हाला फक्त भारत दर्शन. गम्मत वाटली.
मड्डम्मा रात्री झोपताना नाईट गाऊन घाली, त्याची आमच्या काकू मंडळींनी ( हा एक सुपर सेट आहे, फूट पाडू नका) मॅक्सी केली आणि ती शयनकक्ष सोडून दिवाणखान्यात आली. आता तर हिला लोकाश्रय आहे! तर मंडळी भारतातील गल्ली बोळातील मॅक्सी नॉर्वेत येऊन ठेपली. आपण सर्वांचे अभिनंदन.