Silent Sunday: Noooo

Yesterday was our Independence day. This morning after reading an article in “The Hindu” I asked myself “Are we really independent”?  And why was so?

The serene view of the Kodaikanal hills from the ‘Coaker’s Walk’ hides a tale of melancholy and everyday struggle.

‘Kodaikanal Won’t’, a groovy rap video released by the NGO Jhatkaa.org, is the latest social media anthem that highlights the popular outcry against the alleged mercury contamination in Kodaikanal by Hindustan Unilever’s thermometer factory.

In the UK, the permissible mercury level is 1mg/kg whereas the company wants a standard of 20-25mg/kg of soil here. By its own estimation, it let out 1.2 tonnes of mercury into the Pambar Shola forests. This is environmental colonialism,” says environment activist Nityanand Jayaraman,
The mainstream media had turned a blind eye to the pleas of the workers, says environmentalist Nityanand Jayaraman.

Thanks to Sofia Ashraf, the Chennai-based rapper for a YouTube video. ‘Kodaikanal Won’t’, a groovy rap video released by the NGO Jhatkaa.org, is the latest social media anthem.

Do watch this  “Kodiakanal Won’t”

http://www.youtube.com/watch?v=nSal-ms0vcI

References:

  1. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/will-the-mist-lift-in-kodaikanal/article7544562.ece?homepage=true
  2. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/how-the-kodaikanal-wont-video-went-viral/article7500019.ece

Timeline:

2001 TNPCB shuts down the HUL thermometer factory after sale of mercury contaminated glass to scrap dealers is detected. Health study of workers done
2003 Large amount of mercury scrap sent back to the U.S.
2006 Ex-employees move Madras High Court against Unilever. Health effects such as miscarriages, kidney and nervous system damages, mental disability in children etc. stated
2011 Committee constituted by Ministry of Labour concludes there was prima facie evidence of mercury-related ailments in workers
2015 Unilever CEO Paul Polman says he is determined to solve the issue after international focus following rap song

विचारांची गोधडी भाग २: मार डालाsss

सायबांने आमच्यावर शंभर हून जास्त वर्ष राज्य केल. एक न दोन अनेक कारणांनी आपल्या कडे बऱ्याच  गोष्टी रुजविल्यात, त्यात महत्वाची म्हणजे इंग्रजी भाषा. आणि आता सायबाला जाऊन  साठाहून जास्त वर्षे  झाली तरी या भाषेचे प्रेम कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. त्यात आम्हा भारतीय लोकांत  ‘confidence’ इतका ठासून भरलेला आहे कि आपण जे बोलतो किंवा लिहितो ते बरोबर कि नाही याची खात्री करावी अशी आम्हांस जरूरच वाटत नाही.

सोशल मिडिया मुळे तर याला आणखीनच उधाण आले आहे. स्पेलिंग म्हणू नका, व्याकरण म्हणू नका, रोज नवनवीन विषय हास्यासाठी मिळतात. काही वेळा मात्र कळस होतो.

पूर्वी एखादी व्यक्ती गेली की ओळखीचे किंवा घरचे पेपरात निधनवार्ता म्हणून द्यायचे, त्याच्या भरी ला आता सोशल मिडिया ही आले आहे. त्यात चुकीचे असे काही नाही, उलट कमी वेळात जास्त लोकांपर्यंत बातमी पोचते.

अरे जिवंत माणसांचे काय हवे ते करा, ते सांभाळून घेतील स्वतःला पण जे एक तर अस्थीत रुपांतरीत झालेत किंवा सहाफूट जमिनी खाली गेलेत त्यांना तरी माफ करा.  ते कसे तर,

  •  कोणी नवीन पोस्ट दिली कि like करायलाच हवे असे गृहीत धरणारे बहाद्दूर अनेक आहेत, ते काही विचार न करता like  देवून मोकळे होतात.
  •  बातमी मराठी, हिंदी किंवा इतर प्रांतीय भाषेत असली तरी इंग्रजीत उत्तर देणारे काही कमी नाहीत. “RIP” चा अर्थ सगळ्यांना माहितच असेल याची मला खात्री नाही. कारण,
  • “RPI” लिहिणारे पण आहेत, एवढी कसली घाई असते, कि typing ची चूक दुरुस्त पण करता येत नाही. पण समजा “editing” जमत नसेल तर कोणाला तरी विचारावे, तर इभ्रत आडवी येते.
  • परवा तर कहरच झाला, RIP चा full form माहित असणाऱ्याने ने लिहिले “Rest in pieces”.

मी कपाळाला हात लावला.

सोशल मिडिया च्या अतिरेकामुळे खरे पाहता सगळ्याच भाषा “Rest in pieces” झाल्यात जमा होतात कि काय याची शंका आल्या शिवाय राहत नाही!

Social media , संस्कृती आणि lucky bitch

आपली संस्कृती आणि आपले संस्कार, ह्या विषयी आपण नेहमीच काही तरी ऐकत वाचत किंवा बघत असतो. लहानपणा पासून घरातून आणि परिसरातून आपल्यावर कळत नकळत संस्कार होत राहतात. पुढे ते आपल्या व्यक्तिमत्वाचा भाग होतात.

हे संस्कार म्हणजे तरी काय? आपल्या जडण घडण साठी लागणारी सामुग्री म्हणजे संस्कार. चालीरीती (चालणे – बोलणे – वागणे), खाण्यापिण्याच्या सवयी, विचार करण्याची पद्धत आणि खूप काही संस्कार नावाच्या पोतडीत सामावले आहे. यातून आपण घडतो.

घरांघरात जश्या खाण्याच्या सवयी वेगळ्या तश्याच वाग्ण्याच्याही. एकीकडे जळजळीत मिरची असलेले कालवण तर दुसरी कडे तिखटाशिवाय जेवण. भाषेचे पण तेच. साधारण पणे असे दिसते की माणूस शिकलेला असला की कुठे काय बोलावे आणि मुख्य म्हणजे काय बोलू नये याची समज येते.

मला खूप पूर्वी पासून एक प्रश्ण पडत असे, ‘शिव्या’ बद्दल,  देणे चांगले कि वाईट. घरात विचारायची सोय नव्हती आणि मित्रांना विचारावे तर लाज. एवढेच समजले की शक्य तो राग आल्या शिवाय किंवा भांडणाशिवाय वापर होत नसतो. थोडक्यात काय तर दुसर्याला डिवचायला म्हणून उपयोगी.

social media  ने माझी ती समजूत पार ढवळून टाकली आहे. कारण अगदी सोपे आहे, खूप शिकलेली (डब्बल डिग्र्या घेत ),  भरपूर पगार घेत असलेली माणसे, आणि हो ज्यांच्या वर संस्कार नीट झाले होते (अशी माझी भाबडी समज ) ती माणसे,  बिनदिक्कत शिव्यांचा वापर करत असतात. पण कां?

शिव्यात प्रामुख्याने दोन प्रकार दिसतात, अर्थ नसले आणि अर्थ असलेले. रोष किंवा प्रेम दाखवायला अपशब्द वापरणे गरजेचे आहे का? स्वतःला cool सिद्ध करण्यासाठी दुसरा काहीच उपाय नाही का?

कोणावर आपुलकी दाखवायला “lucky bitch “, “साले हरामी” अशी बिरुदे जोडणे बरोबर आहे का?  उद्या मुलाने आपल्या वडिलांस प्रेमाने अशी हाक मारली तर चालेल का? इथे काही चुकत आहे कि मी काळाच्या मागे पडले आहे?