गोधडी भाग ३०: अनुभूती

Glimpses of first snow of the season:

मित्रांनो गेल्या आठवड्यात या मोसमातील पहिला (खरा!) बर्फ झाला. त्याचे ताजे काढलेले फोटो देत आहे. एक वेगळी अशी अनुभूती देणारा, पहिला बर्फ.

Keep looking up that’s  the secret of life! Snoopy