Nurturing Thursday – Insulin

The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.
Ralph Waldo Emerson

14th November is “World Diabetes Day”.

https://worlddiabetesday.org/about/2019-theme/

A story about today——

Today is the birthday of a man who made miracles happen. In 1920, a four year old boy Terry Ryder diagnosed with Type 1 diabetes. In those days, the only way to save diabetes patients was to put them on a starvation diet. In July 1922, Terry weighed less than 12 kg & could not take 4 steps by himself. He was one of the first put on Fredrick Banting’s new discovery. Within 2 weeks he started gaining weight. By September Terry was healthy.

Terry was just one of thousands of children saved around the world by Fredrick Banting’s miracle cure for diabetes. Also adults and children around the world now take this miracle treatment for granted.

When Fredrick Banting discovered insulin, he refused to put his name on the patent. He felt it was unethical for a doctor to profit from a discovery that would save lives. Banting’s co-inventors, James Collip and Charles Best, sold the insulin patent to the University of Toronto for a mere $1. They wanted everyone who needed their medication to be able to afford it.

 

Inspired by Becca’s Nurturing Thursday

Daily Prompt: Tame

She was as fierce as fire.

He was attracked like a moth.

Time flies.

They got married.

Now question arises!!!

Will she be as independent as before?

Will she be able to keep her flame?

Will she be equal to him?

Or will she be “tamed” in a sofisticated way?

My entry for today’s prompt

 

 

 

 

Art in reflection (a series)-7

Rocks live in a society of seen unseen neighbours.

Patterns on every rock is colourful and complex just like human nature.

reflection_art_7

Poem: Among the Rocks  By Robert Browing
Oh, good gigantic smile o’ the brown old earth,
This autumn morning! How he sets his bones
To bask i’ the sun, and thrusts out knees and feet
For the ripple to run over in its mirth;
Listening the while, where on the heap of stones
The white breast of the sea-lark twitters sweet.
That is the doctrine, simple, ancient, true;
Such is life’s trial, as old earth smiles and knows.
If you loved only what were worth your love,
Love were clear gain, and wholly well for you:
Make the low nature better by your throes!
Give earth yourself, go up for gain above!

गोधडी भाग २४: एक क्षण आनंदाचा

कसली हि प्रस्तावना न करता एक प्रसंग सांगते. आज सकाळी ६ चा दरम्यान बराच काळोख होता. हसू नका. खरेच काळोख होता, काल पर्यंत काळोख जाणवत नव्हता.  उत्तरे कडे उन्हाळा संपून आता autumn येत आहे, आलाच म्हणा. या वर्षीचा extended summer किंवा late summer संपला आता. सकाळी ढग नव्हते. स्वयंपाकघराच्या खिडकीतून वर पाहते तर पूर्वेकडे एक छोटासा तारा लुकलुकत होता. भल्या मोठ्या डोंगरवर आकाशाचे मुकुट होते आणि त्यावर तो तेजपुंज. इतके दिवस त्याच्या अवती भवती इतका उजेड होता कि त्याचे असणे जाणवले नव्हते. आज ते जाणवले. मन प्रसन्न झाले. मला आनंदी होण्यासाठी फार मोठ्या गोष्टी लागत नाही  ( उंचे लोग उंची पसंत, हे बिरुद लागू पडत नाही). मस्त वाटले त्याला बघून. एकदम positive. दिवस छान जाणार याची हमी वाटली. एवढासा तारा पण केवढा विश्वास जागवून गेला.

त्या इवल्याशा ताऱ्या प्रमाणेच आपल्या आयुष्यात अनेकजण वावरत असतात फक्त त्यांचे अस्तित्व आपल्याला जाणवत नाही. इतर मोठ्या ताऱ्यांचा प्रकाश त्यांचे असणे जाणवू देत नाही. पण जेंव्हा इतरांचा उजेड कमी होतो तेंव्हा हे छोटे तारे आपल्याला सोबत करतात.

काही वेळा आपण तो तारा असतो. लोक आपल्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांचे लक्ष सूर्य आणि चंद्र वेधून घेतात. आपण खचून न जाता आपले असणे टिकवून ठेवायचे.  कोणजाणे  कधीतरी आपले नुसते असणे सुद्धा कोणाला क्षणाची सोबत करून जाईल.

Keep a little fire burning; however small, however hidden.

 ~Cormac McCarthy 

गोधडी भाग ४: सहृदयता/kindness

पेपरात रोज येणाऱ्या बातम्यांची वर्गवारी विभागणी केली तर, चांगल्या बातम्या कमी आणि वाईट बातम्यांची, अर्थात वाईट घडलेल्या गोष्टींची संख्या जास्त असणार. याचा अर्थ समाजात सगळे वाईटच घडत असते का? कि जे काही चांगले घडते किंवा सुरळीत होते त्याच्या कडे आम्ही सपशेल दुर्लक्ष करतो. वाईट गोष्टी लांब पर्यंत जातात किंवा लक्षात राहतात. असो.

cover3aug14२० मार्चला सूर्य ग्रहण झाला. ग्रहण म्हटले कि आपल्या कडे बरेच जण प्रवास टाळतात, नवीन काम सुरु करत नाही आणि बरेच काही. पण बरेच जण तो पाहतात देखील अर्थातच योग्य पद्धतीने. तर, त्या दिवशी माझा नवरा प्रवासात होता. विमान KLM कंपनीचे होते.  विमान ३५००० फुटावर होते. आकाश निरभ्र होते. आणि सूर्यग्रहण सुरु झाले होते.  विमान चालकाने विमान दोन वेळा पूर्ण गोल फिरवले जेणे करून विमानातील सर्व प्रवासी सूर्यग्रहण पाहू शकतील. माझ्या नवऱ्याने ज्या शब्दात आणि भावनेत त्या प्रसंगाचे वर्णन केले ते लिहिणे मला जमणार नाही पण प्रवाश्यांचा येवढा विचार करणाऱ्या वैमानिकाचा चांगुलपणा मी इतरां बरोबर share करावा असे मला वाटले.

हे दोन्ही फोटो माझ्या नवऱ्याने ३५००० फुटा वर काढले आहेत.

These images display amazing view of the solar eclipse from flight to Amsterdam on 20th of  March 2015. Crystal clear sky at 35,000 feet.  KLM pilot circled twice so that everybody could get a good view of the eclipse. “It was surreal to have this experience…” as my husband said. I thought it would be very appropriate to share the thoughtfulness of the pilot. Just to say thank you.

Sunday share!

Writing means sharing. It’s part of the human condition to want to share things – thoughts, ideas, opinions.

~ Paulo Coelho

  •  Encourage your child to read
  • Encourage your child to write
  • Encourage your child to draw
  • Encourage your child to sing
  • Encourage your child to speak
  • Encourage your child to play outside
  • Encourage your child to listen
  • Encourage your child to participate
  • Encourage your child to Express  herself/himself without any fear