Wordless Wednesday

ww_01july15

Posted in Photography | Tagged , , , | Leave a comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Numbers and Letters

Check  interesting images on Cee’s fun foto challenge

Posted in Photography | Tagged , , | 1 Comment

गोधडी भाग १६: किती (गैर)जवाबदार असावे!

पेपरात आधीच असलेले सुडोकू आणि शब्द कोडी कमी वाटतात म्हणून “सकाळ” आता अश्या बातम्या देणार कि काय असा प्रश्न पडतो.

आज “सकाळ” मध्ये एक बातमी वाचली, त्या बातमी तून काही अर्थ निघत नाही. कोल्हापूरात अनेक पेठा आणि असंख्य दादा आहेत. त्यामुळे या बातमीत नेमके कोणा बद्दल सांगायचे आहे ह्याचा थांगपत्ता लागणार नाही शिवाय कां जर दुर्दैवा ने घटणेच्या वेळी तुम्ही तिथे हजर असलाच.  त्यातील काही भाग खाली नमूद करत आहे, अंदाज येण्यासाठी.

“शीर्षक” : ‘दादां’च्या भाचाकडून कॉन्स्टेबललाच ‘दादागिरी’
बातमी: पेठेतील एका “दादां‘च्या भाच्याने आज चक्क शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या कॉन्स्टेबललाच दादागिरी‘ केली. राजारामपुरीतील जनता बझार चौक परिसरात आज दुपारीही घटना घडली. घटनेनंतर खुद्द दादां‘नी मध्यस्थी केल्यानंतर सुमारे पाऊणतास सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला….”

तर मुद्दा असा कि जर बातमी खरी होती तर त्यात पेठेचे आणि त्या दादाचे नाव कां नव्हते? अश्या अघळ पघळ बातम्या देवून निष्पन्न काय येणार. हे वर्तमानपत्राचे उदाहरण झाले तसेच प्रसंगी सामान्य लोक आणि काही जवाबदार व्यक्ती पण खऱ्या ची बाजू न घेता गप्प राहणे पसंत करतात.  उगीच कोणाशी वाकडे म्हणून.

जवाबदारी न घेणे कधी आणि किती योग्य असते?

“If you really want something, you will find a way. If not, you will find an excuse”

Posted in Marathi | Tagged , | 3 Comments

Weekly Photo Challenge: Muse – Trees

My second entry for this weeks WPC

Posted in Photography | Tagged , , , , , | 3 Comments

Floral Friday

floralfriday_26june15Soon there will be roses all over.

Posted in Photography | Tagged , , , | Leave a comment

Weekly Photo Challenge: Muse

wpc_26june15

My current muse “Shutter speed”.

WPC

Posted in Photography | Tagged , , , , | 5 Comments

Nurturing Thursday

nt_25june15For Becca’s Nurturing Thursday

Posted in Photography, Quote | Tagged , , , | 4 Comments

Wordless Wednesday

ww_23june15

Posted in Photography | Tagged , , | Leave a comment

Silent Sunday

silentsunday_21june15

Posted in Photography | Tagged , , , | Leave a comment

Nurturing Thursday (Backlog)

nt_18june15Nurturing Thursday

Posted in Photography, Quote | Tagged , , , | 1 Comment