Monday Monochrome

mm_31aug15Life is a series of natural and spontaneous changes.                                            Don’t resist them – that only creates sorrow.                                                               Let reality be reality.                                                                                                             Let things flow naturally forward in whatever way they like.  ~Lao Tzu

Posted in Photography, Quote | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

गोधडी भाग २१: जिंदगी एक सफर है सुहाना (Expedition to Norwegian countryside)

मागील काही आठवडे मराठीतून लिखाण झाले नाही. फोटो घेणे ब्लॉग अपडेट करणे चालू होते पण मनातील काही लिहिता आले नाही. तसे रोज काही न काही लिहिण्या सारखे घडत असते, वाटत (फील होत) असते पण ते कागदवर ( वा कीबोर्ड)  उतरेल असे नसते, त्याला अनेक कारणे असतात, महत्वाचा म्हणजे excuse दुसरे काय.

परवा मात्र एक छान प्रवास घडून आला. प्रवासात जे मी पहिले ते नयनरम्य होतेच पण जे मी टिपले ते देखील काही अंशी share  करण्या सारखे आहे, निदान मला तरी तसे वाटले ;) तेंव्हा एवढे तरी लिखाण झाले.

नॉर्वेत डोंगराळ भागातील बरेच रस्ते तसे अरुंद आहेत, ही मंडळी बोगदे करण्यात पटाईत आहेत पण काही ठिकाणी अजून बोगदे नसून लहान रस्ते आहेत. काही विशिष्ट रस्ते तर उन्हाळ्यातील काही महिनेच चालू असतात. असो. तर अश्या एका रस्त्या वरून प्रवास करण्याचा योग नुकताच मिळाला. रस्त्याची अवस्था आणि गाडीचा वेग या मुळे फोटोची क्वालिटी खूप चांगली आली नसली तरी समाधान देण्यापात आहे.

प्रवासाची सुरवात आणि सांगता समुद्र सपाटी वर झाली पण वाटेत येताना सर्वात उंच ठिकाण ३३०० फुट वर होते. ही देखील नॉर्वेची खासियत. ३००० फुट असलेल्या तळ्यात अजून काही ठिकाणी बर्फ आहे. तेवढ्या उंची वर मोठी झाडे उगवत नाही तर लहान उंचीची वनस्पती आणि गवत तेवढे दिसते. इथल्या पद्धती प्रमाणे उन्हाळ्याच्या सुरवातीला शेळी, मेंढ्या आणि गायी डोंगरवर सोडतात. चार महिने त्या डोंगर वर राहतात. रस्त्यावर गायी प्रथमच पाहायला मिळाल्या. गंमत  वाटली.

Posted in Marathi, Photography | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Habits

We all have different kinds of habits. Some very typical activities are like watching TV, cooking/eating different kinds of food or physical activities and photography is also to be mentioned. I have habit of hiking upto a particular point ( around 200m above sea level) and watching sunset whenever there is Sun ( visibility is a major condition). And enjoying evening tea in my cozy corner.

My entries for Cee’s fun foto chllenge: Habits

Posted in Photography | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Weekly Photo Challenge: From Every Angle

Fantoft Stave Church:

The church was originally built in Fortun in Sogn, a village near inner or eastern end of Sognefjord around the year 1150and worked as a church for the little place at the foot of Fortun Sognefjellet until the end of the 1800s. The church was bought by consul Fredrik Georg Gade and saved by moving it in pieces to Fantoft near (now in) Bergen in 1883. Outside the church stands a stone cross from Tjora in Sola.

Rerefrences:  http://fantoftstavkirke.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Fantoft_Stave_Church

The gallery of three pictures present “Fantoft Stave Church” in Bergen, Norway from three different directions.  This is my contribution to this week’s photo challenge.

Posted in Photography | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Sunday Trees

sundaytree_30aug15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Photo Parade: Week 7-6

week7_6

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bergen (weather) by default

photo_29aug15

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Photo Parade: Week 7-5

week7_5

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Floral Friday

floralfriday_28aug15

Have a nice weekend!

Posted in Photography | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Photo Parade: Week 7-4

week7_4

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment