A simple way to beat Monday Blues: Feel the nature

monday_04may15

खरे तर एक ब्लॉग पोस्ट लिहिण्याचा मानस होता पण वेळे आभावी (इतर कामास प्राधान्य द्यावे लागत आहे) ते आज शक्य नाही. एका फोटो वर समाधान मानावे लागेल. सफरचंदाच्या झाडाला फुले येवू लागली आहे. ते दिल्या शिवाय चैन पडे ना आम्हाला.

Posted in सहजच, Marathi, Photography | Tagged , , , | Leave a comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Cars

cee_02may15

My contribution to Cee’s fun foto challenge

Posted in Photography, Travel | Tagged , , , , , | 4 Comments

Weekly Photo Challenge: Intricate

wpc_02may15

WPC

Posted in Photography, Travel | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Floral Friday

ff_01may15

Posted in Photography | Tagged , , , , | Leave a comment

Nurturing Thursday

nt_30april15

My contribution ot Becca’s Nurturing Thursday!

ता.क. बहुसंख्य भारतीय स्त्रियांना हे लागू पडते.

Posted in Marathi, Photography, Quote | Tagged , , , , | 3 Comments

गोधडी भाग ९: घर घ्यावे (बोली लावी ) पाहून (an adrenaline rush)

एक किस्सा:

नॉर्वेत एक म्हण आहे, घराच्या भाड्या साठी पैसे देणे म्हणजे खिडकीतून पैसे बाहेर टाकणे.

एकाने घर घ्यायचे ठरविले. मग शोध सुरु केला. एक घर पक्के केले. जागा बघितली. पसंत पडली. ज्या कंपनी ने घर विकण्याची जवाबदारी घेतली होती, तेथे नाव नोंदवले. घर दाखवायच्या दिवशी बरेच लोक होते,  सगळेच जण घर घेण्यास उत्सुक असतात असे नाही तर काही औत्सुक म्हणून पण बघायला येतात. दाखवण्याच्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या  दिवशी सकाळी नऊला बोली सुरु झाली. घराच्या दिलेल्या रकमेपेक्षा थोडी कमीची पहिली बोली होती. पहिला तास कसली गडबड नव्हती. तास संपायच्या आत दुसरी बोली दोनशे हजार जास्त ची होती. आणि मग मात्र म्हणता म्हणता, कधी दहा हजार जास्त तर कधी पन्नास हजार जास्त करत दुपारी एक वाजून पंचावन्न मिनिटांनी ते घर मागितलेल्या किमती पेक्षा आठशे पंचवीस हजार (आठ लाख पंचवीस हजार) जास्त रकमेने  विकले गेले.  घर योग्य दारात गेले कि जास्त मिळाले माहित नाही, विकणारा आणि घेणारा समाधानी असावे बाकीच्या साठी मात्र तात्पुरते नैराश्य. उद्या पासून परत शोधाशोध सुरु. सकाळ चे ते तीन-चार  तास मात्र घर मालक, तो एजंट, आणि चढा ओढीत गुरफटलेले इच्छुक यांचे adrenaline वाढविण्या साठी पुरेसे असतात.

कोणाला वाटेल त्यात घर मालक आणि एजंट यांनी मिळून खोटा फुगवता तर आणला नसेल ना किंवा कोणी उगीच बोली लावत नसेल कशा वरून. तर त्याची येथे शक्यता नाही. कारण सगळ्याची रीतसर नोंदणी असते. तुमची बोली जास्त असेल तर मग मात्र तुम्ही अडकता आणि घर घेणे तुम्हास भाग पडते. बोली लावणे बच्चो का काम नहीं हैं. आपल्या कडे काही जण घर घेवून विकण्याचा हि धंदा करतात. येथे एक घर असताना दुसरे घेतले तर जबरदस्त आयकर भरावा लागतो.  घराचे वर्षाचे मूल्य हे घरमालकाच्या वार्षिक मालमत्तेत धरले जाते म्हणजे ते आयकर साठी ग्रहाय होते.  सगळा व्यवहार बँके तर्फे होतो तेंव्हा काळा बाजारची शक्यता राहत नाही.

Posted in मनोरंजन, सहजच, Marathi | Tagged | Leave a comment

Wordless Wednesday

ww_29april15

Posted in Photography | Tagged , , , , , | 3 Comments

गोधडी भाग ८: रानफुलें (Wildflowers)

You belong somewhere you feel free ~Tom Petty

निसर्गावर जेवढे लिहावे तेवढे थोडे. वेगवेगळ्या ऋतू वेगवेगळे रंग उधळतात. निसर्ग निरीक्षण करण्यातला आनंद काही औरच असतो. येथे प्रत्येक पान नि फूल वेगळे असते. लहान सहान गोष्टींच्या पण असंख्य छटा. गवताच्या लहानश्या पाती पासून थेट मोठाले वृक्ष सगळे आपले लक्ष वेधून घेतात. अर्थातच त्याची आवड मात्र लागते.   किंवा असे म्हणू ती आवड निर्माण करावी लागते.  जसे जसे आपण निसर्गाशी एक रूप वहायला शिकतो तसे तसे आयुष्यातील ताण तणाव आपसूप कमी होत जातात.

वाट कोणती असो, वस्ती कोणती असो, हवामान कोणता हि असो, जेथे झाडे तेथे पक्षी आणि हे दोन्ही असल्यास, eye tonic तर मिळतेच वर आनंद आणि भरून पावल्याचे समाधान. बस “नजर” हवी. तर सध्या येथे वसंत असल्याने, झाडांना पालवी फुटत आहे, इवले इवले रोप पण आपल्या फुलां सकट डोलू पाहतायेत. दुकानातील फुले सुरेख असतात पण त्याहून ही सुरेख असतात ती “रानफुलें: मनस्वी आणि मुक्त”.  जेंव्हा अधून मधून सूर्य देवता दर्शन देतात, त्या किरणात समस्त जीव (माणूस, जनावरे आणि वनस्पती ) उजळून निघतात. सगळे स्मित हास्य देत आहेत असेच वाटते. अश्याच दिवशी घेतलेल्या या काही तस्वीरी.

 

There are always flowers for those who want to see them ~Henri Matisse

Posted in गाठी - भेटी, Marathi, Photography, Quote, Travel | Tagged , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Cee’s Fun Foto Challenge: Clouds

More clouds on Cee’s Fun foto Challenge

Posted in Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Weekly Photo Challenge: Motion

wpc_26april

WPC

Posted in Photography, Travel | Tagged , , , , , , | 2 Comments