The same sky: ऊपर गगन विशाल

निसर्गाने आपल्या अवती- भवती  रंगाची इतकी उधळण केली आहे कि माणसाने निरीक्षण करायचे आणि आनंदी राहायचे ठरविले तर एक दिवस रिकामा जाणार नाही पण निसर्गाने जे फुकट दिले त्याचे कौतुक किती  जणांना असते देवच जाणे ( त्याने तरी कशा कशाचा हिशोब ठेवावा! ).  अजिबात वेळ मिळत नाही हे जेंव्हा लोक म्हणत असतात तेंव्हा मला “joke” ऐकल्याचा भास होतो.

लोकांना इतरांच्या भानगडीत लक्ष घालायला आवडते, मला त्यात अजिबात रस नाही.  मला झाडे, पाने, फुले, पक्षी, जनावर आणि जे काही डोळ्यास दिसते त्यात रस आहे,  फक्त माणसांची लफडी सोडून सगळे बघायला आवडते.  आणि हो त्यावर चर्चा करायला पण आवडते.  ब्लॉग सुरु केल्या पासून आणि हाती कॅमेरा आल्या पासून यात भर पडली आहे. चालायचे.

आकाश तेच असते पण रोज त्याची छटा निराळी असते. काल बागेत काम करत असताना ही चित्रे काढली.