धडकी

सभोवताली घडणाऱ्या गोष्टी आपल्याला बुचकळ्यात (पु.ल. चे वाऱ्यावरची वरातीत हेला सकट). प्रवास करताना सामानासाठी कुली करावा लागला तर त्याला आपण असंख्य सूचना देत असतो. आपले सगळे लक्ष तो कुली आणि त्याच्या हालचालीं वर असते. बरे तो समोर असल्याने आपण त्याला हवे ते सांगू शकतो.

तुम्हाला जर आपल्या वस्तूंची खूप चिंता असेल तर कसला हि प्रवास करा पण विमान प्रवास करू नका आणि समजा केलास आणि त्या वर जर डावी कडील सीटवर असाल तर प्रयत्न करा की विमानातून बाहेर बघणार नाही.

विमानातून बाहेर बघितल्या मुळे ज्यांचे heart weak असेल त्यांना heart attack ची शक्यता १०१% असते. त्याचे कारण, तुमची ती bag जी खरेदी करताना तुम्ही खूप विचार केलेला असतो, बरीच दुकाने फिरून आणि बऱ्याच चर्चे नंतर खरेदी केले असते. बरे तुम्ही तेवढे करून थांबत नसता तर सामान भरताना खूप विचार करून सगळे कसे व्यवस्थित बसवता. तुमची ती bag विमानात ठेवताना आणि त्याहून ती विमानातून बाहेर काढताना airport चा स्टाफ, ती अलगद उचलून (जी bag तुम्हाला खूप जड वाटलेली असते आणि check-in करताना ज्यावर “heavy” चा tag लावलेला असतो.) चेंडू टाकावा अश्या पद्धतीने luggage trolley त भिरकावतात. स्वतः च्या bag ची अशी अवस्था बघण्या साठी काळीज दगडाचे लागते.

Posted in मनोरंजन, सहजच, सामाजिक, Marathi | Tagged , , , , | Leave a comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Bridges

These are my entries for Cee’s fun foto challenge: Bridges

Posted in सहजच, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

First snow: पहिला हिम वर्षाव!

monday_15dec14

आज या वर्षाचा पहिला हिम वर्षाव झाला. हे वर्ष बर्याच कारणांनी विशेष ठरत आहे. त्यात यंदाचा हिवाळा उशिरा सुरु होत आहे. हिवाळाच नाही असे म्हणता येत नाही कारण उद्याची काय खात्री. पण सर्व साधारण हे वर्ष इतर वर्षांच्या तुलनेत तसे उष्ण आहे.

हा बर्फ किती वेळ टिकतो ते पाहायचे.

Posted in सहजच, Marathi, Photography, Travel | Tagged , , , , | Leave a comment

Weekly Photo Challenge: Twinkle

wpc_15dec14For more images on Twinkle

Posted in सहजच, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Nurturing Thursday 25

nt_11dec14

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Wordless Wednesday: A gift to me from me :)

ww_10dec14 Woolen scarf: A gift to me from me :)

Posted in सहजच, Photography | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Abandoned Buildings

cee_9dec14These are images of some buildings which are not in use any more but situated right in the heart of cities, Athens and Crete . The last image is of a wall, remains of a building, which is told to be from historic times (!!!). The site is preserved and so people have built new houses right next to it but the wall is restored.

For more interesting images on abandoned buildings and barn photos visit cee’sfunfotochallenge

Posted in इतिहासातील पाने, Photography, Travel | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Silent Sunday: Christmas is here and there

silentsunday_7dec14

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

सूर्यनारायणा नित्‌ नेमानं उगवा: Let there be light

nature_6dec14सूर्यनारायणा नित्‌ नेमानं उगवा
अंधाराच्या दारी थोडा उजेड पाठवा

ओंजळीनं भरू दे गा पाखरांच्या चोची
दु:खात पंखांना असो सावली मायेची…

ना. धों. महानोर

Posted in सहजच, Marathi, Photography | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Nurturing Thursday 24

nt_4dec14

For Becca’s Nurturing Thursday

Posted in Photography, Quote, Travel | Tagged , , , , , , | 5 Comments