Nurturing Thursday 19

nt_31oct14

Nurturing Thursday by Becca

Posted in सहजच, Photography, Travel, Quote | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Bare Feet

cee_29oct14Cee fun foto challenge

Posted in Photography | Tagged , , , , , | 1 Comment

धुके दाटलेले उदास उदास

puran_27oct14

धुके दाटलेले उदास उदास
मला वेढिती हे तुझे सर्व भास

उभी मूक झाडे, विरागी किनारा
झुरे अंतरी अन्‌ फिरे आर्त वारा
कुणीही न येथे दिसे आसपास…

-मंगेश पाडगावकर

गेले चार पांच दिवस सूर्य देवाचे दर्शन नाही परिणाम, अतिशय ढगाळ हवा. सगळी कडे एक उदासी. ह्या वातावरणात उत्साह येईल असे काही नाही. उलट निराशाच वाटते.
माणसाचे मन हवे प्रमाणे बदलते. हवामान खाते आशेचे किरण काही दाखवत नाही तेंव्हा विचार केला, ब्लॉग वर हा फोटो देवून समाधान मानावे.

Posted in मनोरंजन, सहजच, Marathi, Photography | Tagged , , , , , | Leave a comment

State of mind

खूप लिहावे से वाटते पण लिहायला बसले कि मात्र जमत नाही. हे लिहावे कि ते लिहावे यात गोंधळ होत आहे.
आपण लेखक नाही याची पराकाष्टा ने जाणीव होत आहे.

वीकेंड ला पेपर वाचले कि नुसते भाम्बायला होते.  हे सगळे कसे शक्य आहे असे वाटते. आपला देश चालला आहे म्हणजे देव नक्की असणार याची खात्री पटते. ती अश्या पद्धती ने पटावी हे दुर्दैव आहे.

एका ठिकाणी Paulo Coelho म्हणतो ” I write to empty my mind….”

कदाचित नंतर बैठक लागेल आणि पुढचे सुचेल. जबरदस्ती ने काही गोष्टी साध्य होतात, जसे स्वयंपाक करता येतो.   अभ्यास नाही पण तो करावाच लागतो, पण काही म्हणा लिखाण करता येत नाही.

तरी बरे माझे bread, butter आणि dessert लिखाणा वर अवलंबून नाही. नाही तर आनंदच होता :)

Summary: I am lacking  “the art of writing”…

Posted in सहजच, सामाजिक, Marathi, Quote | Tagged , , , | 3 Comments

Silent Sunday: Stubborn

silentsunday_26oct14_1

Only rose in my garden :)

Posted in हटके, Photography | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Cee’s Fun Foto Challenge: Green

cee_22oct14More on Cee’s fun foto

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Diwali (Festival) Special!

diwali_23oct14This is a  vegeterian dish made with potato cutlets and spicy kidney beans sauce. Perfect for rainy rainy evening.

रगडा पेटीसशी साधर्म असलेले पदार्थ…

Posted in Marathi, Photography, Recipes | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nurturing Thursday

nt_23oct14

Find more about Nurturing Thursday

Posted in Quote | Tagged , , , , , , | 7 Comments

Wordless Wednesday

ww_22oct14_1

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Silent Sunday

silentsunday_19oct14_2

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment